Hosting Paketleri ve Fiyatları
Sözleşmeler

1. TARAFLAR

   İş bu sözleşme, WEB Aksiyon Bilgi Teknolojileri (İstasyon Mah. Rabiahatun Sok. No:10 43300 Kütahya - Türkiye) adresinde yürüten (Bundan Sonra WEB Aksiyon olarak anılacaktır) ile WEB Aksiyon 'nın ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile site’de yer alan ilgili form yada telefon yada elektronik ortam ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

   Bu Sözleşmeyi telefon ile yada elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.webaksiyon.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ'nin WEB Aksiyon’ya ait Site’den online veya e-mail veya fax veya telefon yolu ile çevrimdışı (offline) hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.


3. HİZMET’İN TANIMI

WEB Aksiyon’nın MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanın WEB Aksiyon’nın sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Veritabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi tek ve/veya birlikte alabilir.

MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm WEB Aksiyon politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, WEB Aksiyon Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya WEB Aksiyon’nın zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın WEB Aksiyon’nın kontrolü dışındaki veya WEB Aksiyon tarafından öngörülemeyen nedenler

3.2. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon’nın Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. SSL Sertifikaları Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, WEB Aksiyon Hizmetleri ile birlikte kullanmak için WEB Aksiyon’dan veya WEB Aksiyon’nın bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin WEB Aksiyon sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, WEB Aksiyon ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, WEB Aksiyon hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını WEB Aksiyon sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde WEB Aksiyon’ya bildirmesi gerekmektedir.

3.5. Bayi Web Barındırma İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, WEB Aksiyon “Bayi Web Barındırma” Hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “WEB Aksiyon Kontrol Panel” kullanım hakkına sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi müşterilerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. WEB Aksiyon sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı WEB Aksiyon Kontrol Panel desteği vermektedir. WEB Aksiyon’nın Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal WEB Aksiyon’yı bilgilendirmekle mükelleftir. WEB Aksiyon, BAYİ müşterilerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ müşterilerinin WEB Aksiyon’ya verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı WEB Aksiyon Hizmetlerini müşterilerine sağlayabilir.

3.6. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ WEB Aksiyon tarafından bazı hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı WEB Aksiyon sorumlu tutulamaz. WEB Aksiyon bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda WEB Aksiyon, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

4.2. İçerik MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.Hosting sona erme süre bildirimi müşteriye otomosyon sistemi üzerinden 15 gün kala otomatik olarak yapılır. Ancak , teknik aksaklık yada bildirim kaynağında yada otomosyon veritabanı üzerinde oluşabilecek hatalara/sorunlarına karşı müşteriye bilgilendirme yapılamayabilir. Bu sebeple müşteri, hosting sone erme süresini takip etmekle ve süre bitimine 1 (bir) ay kala hosting hizmet süresini uzattırmakla yükümlüdür. Hizmet süresi sonrası veri kaybından WEB Aksiyon kesinlikle sorumlu tutulamaz.

4.4.Hosting süresi bitiminden sonra sunucularda dosyalar silindiyse ve arşivden geri kurulum istenirse; Sunucu taraflı yedekler incelenerek arşiv araştırılır, bulunur ise arşivin çıkartılması ve kurulması için 200 TL (KDV Dahil) ücret talep edilir.

 

-

MÜŞTERİ, WEB Aksiyon’nın hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı WEB Aksiyon’nın zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda mutabıktır.

   a. Aşağıda paylaşılan web sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

• Topsite’lar
• IRC script’leri, bot’ları
• Proxy script’leri/anonimleştiriciler
• Korsan yazılım/warez
• Resim Barındırma Script’leri (Photobucket ya da Tinypic benzeri)
• AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/Spam Script’leri
• Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
• Döküm dosyası/Mirror script’ler (rapidshare benzeri)
• Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
• Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
• Piyasayı belirleyen bankların programları
• Çekiliş/kumar siteleri
• MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:

• IRCD (irc server’ları)
• IRC script’leri/bot’ları
• Korsan Yazılım/Warez
• IP Tarayıcılar
• Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
• Mail Bomber’lar/spam script’leri
• Escrow hesabı
• Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
• Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
• Çekiliş/kumar siteleri
• Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
• Yasadışı faaliyetleri tanıtan siteler
• Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
• Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
• Mailer Pro
• Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde WEB Aksiyon, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

Müşteri Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil WEB Aksiyon hizmetleri sadece izin verilen Müşteri kullanımı içindir. WEB Aksiyon sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. WEB Aksiyon sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. Müşterinin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. WEB Aksiyon dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

Talep eden her kim olursa olsun, WEB Aksiyon’nın Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Hizmet Sözleşmesi yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili WEB Aksiyon Bölümünden gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır.

Tüm WEB Aksiyon Müşterileri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

 

Dosyalara virüs bulaşması durumunda sorumluluk müşteriye ait olup yaşayacağı kesinti ve hizmet verememe gibi durumlardan Web Aksiyon sorumluluk kalbul etmez. Sitesindeki dosyalarına bulaşan virüsler yine müşteri tarafından temizlenir.

4.5. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;

1.1.1. Sistem kaynaklarının %25’ini ya da daha fazlasını 90 saniyeden uzun süre kullanamaz. Bu tür sorunlara yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunlar arasında CGI script’leri, FTP, PHP, HTTP vs. yer alır.
1.1.2. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.
1.1.3. Paylaşılan sunucularda ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dahil) web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.
1.1.4. IRC (Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.
1.1.5. Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal torrent’lere link verebilirsiniz ama onları bizim paylaşılan sunucularımızda barındıramaz ve depolayamazsınız.
1.1.6. Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.
1.1.7. Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.
1.1.8. 15 dakikadan daha sık “cron entry” çalıştıramaz.
1.1.9. 15 saniyeden uzun hiçbir MySQL sorgusu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.
1.1.10. Bir yerel dosya eklemek için PHP include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanınız.
1.1.11. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız.
1.1.12. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.6. Bant Genişliği Kullanımı
MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırı vardır. Bu sınır MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. Müşteri Hesabı’nın söz konusu miktarı geçmesi durumunda, WEB Aksiyon MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve ek bant genişliği satın alıncaya kadar Müşteri hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

4.7. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen Müşteri Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ gerekli önemleri almakla sorumludur: Ayrıca;

i. Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii. Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii. WEB Aksiyon sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak vb. Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

WEB Aksiyon paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve WEB Aksiyon’nın MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web site şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon’nın inisiyatifinde, WEB Aksiyon’nın Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde Hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda WEB Aksiyon kayıtları geçerli sayılacaktır.

4.8. MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için WEB Aksiyon’ya gerekli yetkiyi vermektedir.

 

   5. ÜCRET VE ÖDEME

     5.1 MÜŞTERİ, WEB Aksiyon Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

5.2 MÜŞTERİ ilgili Hizmetlerine ilişkin Müşteri Panelinden “OTOMATİK YENİLEME” seçeneğini devreye alarak bir sonraki yenileme döneminde ve WEB Aksiyon’nın 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili Hizmet ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından gerçekleştirilecektir.

5.3 MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve WEB Aksiyon’nın 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.

5.4 WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan WEB Aksiyon’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 5 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu WEB Aksiyon hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında proforma numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.

5.5 Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (3) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır.


   6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

   6.1 WEB Aksiyon istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ WEB Aksiyon Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

6.2 MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm WEB Aksiyon politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, WEB Aksiyon, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.3 MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, WEB Aksiyon sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.4 MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.


   7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

   İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Kütahya Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


google