Haber Yazılımı Paketleri ve Haber Scriptlerinde Lider Firma
Sözleşmeler

TARAFLAR

İş bu genel kullanım şartları, WEB Aksiyon Bilgi Teknolojileri (İstasyon Mah. Rabiahatun Sok. No:10 43300 Kütahya - Türkiye), adresinde yürüten (Bundan Sonra WEB Aksiyon olarak anılacaktır) ile WEB Aksiyon 'nın ürün ve hizmetlerini satın almak sureti ile WEB Aksiyon üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet (Bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) alan arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. Müşterinin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda WEB Aksiyon, müşteri hesaplarına el koyabilir, müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir.

   Adı geçen sözleşme WEB Aksiyon ile Müşteri arasında elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, Müşteri’nin WEB Aksiyon üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra Müşteri ile WEB Aksiyon arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar. Adı geçen sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra WEB Aksiyon Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümlerini de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup, anladığınızı ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve ile WEB Aksiyonnın zaman zaman www.webaksiyon.com isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

   Müşteri ve WEB Aksiyon, müşteriye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve imza yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşterinin hesabında, müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-posta şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, WEB Aksiyon Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, destek merkezi görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca WEB Aksiyon çalışanlarını veyahut WEB Aksiyonnun doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşterinin 1. Dereceden kan veya sıhri hısımı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve WEB Aksiyon üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir.

   Müşteri, gerek WEB Aksiyon’nın, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri, ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgli mevzuata ve WEB Aksiyon tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir.

 

ÜCRETLER

Müşteri tarafından satın alınan ve WEB Aksiyon tarafından Müşteriye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında, (“hizmetler”), Müşteri; WEB Aksiyon'dan hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, Müşteri tarafından aşağıdaki yollardan biri ile yapılır: geçerli bir kredi kartı, havale, eft.

   Ödeme zamanında, döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemeler bakımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır. Alan adı kayıt hizmeti satın alındığında, WEB Aksiyon, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler) Müşteri, WEB Aksiyon’nın ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

   Müşteri çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş bakımından çalıntı kredi kartı ile yapılan alış veriş tek bir alış veriş olsa dahi WEB Aksiyon'nın etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, Müşteri hesabınıza kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve almış olduğunuz sair hizmetlerin herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın Müşteri kaydınız da dahil olmak üzere aldığınız tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

WEB Aksiyon, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut WEB Aksiyonnın Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşterinin WEB Aksiyon’da kayıtlı olan Ödeme Yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.

 

ALAN ADI SÜRE UZATIMLARI

Bir alan adı müşteriye tahsis edildiği zaman - müşteri adına kayıt olduğu zaman adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı yalnız ve ancak iki şekilde olabilir. Bunlardan ilki müşterinin otomatik ödeme talimatı verdiği diğeri de müşterinin kendiliğinden müşteri panelinden alan adının süresini uzattığı bilgisi durumlardır. Bunun dışındaki haller için WEB Aksiyon alan adı süre uzatımı bakımından müşteriye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Eğer herhangi bir nedenle WEB Aksiyon, Müşteri bilgilerinde kayıtlı Ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veyahut Müşteri WEB Aksiyon’nın ödeme almasını onaylamazsa Müşteri WEB Aksiyon’nın yapmış olduğu bildirimleri cevaplamaz veya red ederse, Müşteri alan adı kaydı sona erecektir.

Alan adı sona erme süre bildirimi müşteriye otomosyon sistemi üzerinden 15 gün kala otomatik olarak yapılır. Ancak , teknik aksaklık yada bildirim kaynağında yada otomosyon veritabanı üzerinde oluşabilecek hatalara/sorunlarına karşı müşteriye bilgilendirme yapılamayabilir. Bu sebeple müşteri, alan adı tescil sone erme süresini takip etmekle ve süre bitimine 1 (bir) ay kala hosting hizmet süresini uzattırmakla yükümlüdür. Hizmet süresi sonrası veri kaybından WEB Aksiyon kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Müşteri kredi kartı ile alış veriş yapıyorsa WEB Aksiyonnın sistemlerindeki kredi kartı bilgilerini, son kullanım tarihi bilgisini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır. Alan adı süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, Müşteri alan adının süresini, sadece, WEB Aksiyon'yı arayarak alan adının süresinin uzatılması isteğini iletebilir. Müşteri talimatı olmaksızın alan adının süresi ilgili Müşteri Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer Müşteri, alan adı bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve artık bu alan adını kullanamayacaktır.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı WEB Aksiyon'nun sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Her halükarda, alan adınızın süresini zamanında uzatmazsanız, ilave ücretler uygulanabilir. Eğer müşteri, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de WEB Aksiyon’dan alıyorsa, Müşteri alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde, WEB Aksiyon'nın, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteriye ait süresi dolmuş alan adının süresini kendiliğinden uzatabileceğini kabul etmektedir. Eğer, WEB Aksiyon, Müşterinin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse, WEB Aksiyon Müşterinin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için Müşteri WEB Aksiyon'ya ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ne sahip olacaktır. Süre Uzatım Mühleti: 20 gündür. Alan adının süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir.

Eğer Müşteri Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için WEB Aksiyon'ya ödeme yapmazsa, alan adı, WEB Aksiyon'ya bir geri alım ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için müşteriye 20 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40 USD ile 120 USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 20 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise WEB Aksiyon, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşterinin alan adını silebilir veya Müşteri hesabının bir başka kişiye devredilebilmiş olma ihtimalini kabul eder.

Eğer Müşterinin alan adı silinirse, WEB Aksiyon'ya bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatör’ü Müşteriye alan adını geri alması için 20 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 40 USD ile 120 USD arasındadır. Eğer alan adınız için, Ödeme Mühleti'nin bitmesinden önce ödeme yapmazsanız, Müşteri alan adınızın serbest bırakılacağını ve ilk gelenin alıp üzerine kaydettirmesine açık hale geleceğini kabul ettiğiniz bilgileriniz dahilindedir.

Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri alan adı uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

 

SÖZLEŞME ŞARTI;
DEĞİŞİKLİKLER


Bu Sözleşme'nin süresi, müşteri, WEB Aksiyon aracılığıyla alan adı kaydettirdiği ve yenilediği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. Müşteri WEB Aksiyon aracılığıyla kaydettirdiği ve süresi gelen alan adlarını yenileyerek süresini uzattığı her hangi bir alan adını, kaydın başlangıç veya yenileme tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün ve bitiş tarihine (60) gün kala zaman dilimi içerisinde başka bir kayıt operatörüne devredemeyeceğini kabul etmektedir.

Müşteri, WEB Aksiyon'nun, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. WEB Aksiyon, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. Müşteri, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, WEB Aksiyon'nın bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. Müşteri WEB Aksiyon ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçerse, WEB Aksiyon'ya yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade alamayacağı bilgileri dahilindedir.

 

GÜNCEL BİLGİ;
BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ

   Müşteri, uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde WEB Aksiyon 'ya bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşterinin sorumluluğundadır. Her ne sebeple olursa olsun, WEB Aksiyon'ya başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamamanız, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için WEB Aksiyon tarafından müşteriye yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap vermemeniz, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Kaldı ki her halükarda Müşteri Alan adının satın alma kaydının bir kopyasının tutulmasını kabul etmektedir.

Müşteri, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerini sağlamayı kabul etmektedir: eğer kayıtlı alan adı sahibi ile iletişim kurulacaksa ona ait posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası; ve eğer kayıtlı alan adı sahibinden farklı ise aynı iletişim bilgileri teknik sorumlu, yönetici bilgisi ve ödeme sorumlusu içinde sağlanmalıdır.

Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek WEB Aksiyon gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.

Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.

• Alan Adı

• İsminiz, Firma Adınız ve posta adresiniz

• E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları

• Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları

• Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve

• Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi

Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, WEB Aksiyon tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını WEB Aksiyon’ya vermektedir.

i. Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı

ii. Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi

iii. Alan ad(lar)ınız veya alt-alan ad(lar)ınız için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.

iv. Alan adınız veya alt-alan adınız için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.

v. bu ad sunucuların cevap veren isimleri

vi. kaydın Orijinal oluşum tarihi ve

vii. kaydın süre bitim tarihi

WEB Aksiyon’nın bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı WEB Aksiyon’ ya ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir.

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ POLİTİKASI

Müşteri, WEB Aksiyon’nın halihazırda var olan “Uyuşmazlık Çözümü Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, WEB Aksiyon'nın “Uyuşmazlık Çözümü Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğini kabul etmektedir. WEB Aksiyon’nın, “Uyuşmazlık Çözümü Politikası” üzerindeki herhangi bir değişikliğe, internet üzerinde yer vermesi ile ilgili değişiklik yürürlüğe koyulmuş kabul edilir. Müşteri ile WEB Aksiyon güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra Müşterinin WEB Aksiyon ’dan almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan “Uyuşmazlık Çözümü Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. Müşteri “Uyuşmazlık Çözümü Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için WEB Aksiyon'nın web sitesini düzenli olarak incelemeyi kabul etmektedir. Eğer Müşteri “Uyuşmazlık Çözümü Politikasında” yapılan değişiklikler nedeniyle WEB Aksiyon ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, Müşteri kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

Müşterinin, WEB Aksiyon üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, WEB Aksiyon'yı kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, WEB Aksiyon üzerinden kaydettirdiği bir alan adı bakımından alan adı ile ilgili olarak, WEB Aksiyon'ya, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, WEB Aksiyonnın, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda alan adını kontrol altına almak, değiştirmek ve/veya temlik etmek gibi her hangi bir fiili gerçekleştirebilir. Bu gibi bir durumda, Müşteri WEB Aksiyon'nın yerine getirdiği her hangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı onu suçlamamayı kabul etmektedir.

 

ALAN ADLARININ DEVRİ;
YENİDEN SATIŞ

Eğer Müşteri, her hangi bir alan adını devrederse, WEB Aksiyon’nın Alan Adı Transfer Sözleşme'sinde belirtilen şartlara ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alan Adı Transfer Sözleşmesinin son hali transfer esnasında WEB Aksiyon’nın internet sitesi üzerinden görülebilir. Müşterinin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, müşteri, WEB Aksiyon'nın, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen WEB Aksiyon'nın sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile WEB Aksiyon aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir.

WEB Aksiyon tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, müşteri, bu kayıt ve şartların WEB Aksiyon'nın Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikaları ile çelişmeyeceğini kabul etmektesiniz.

MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır. Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi müşteriye ulaştıktan sonra Müşteri iki (2) işgünü içinde bu bilgiyi WEB Aksiyon'ya sağlayacak, böylece WEB Aksiyon'da kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.


HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI;
SÖZLEŞME İHLALİ

   Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir.

i. WEB Aksiyon tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.

ii. Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen her hangi bir WEB Aksiyon prosedürü gereğince,

         (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında kayıt operatörü ya da WEB Aksiyon tarafından hataların düzeltilmesi

         (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.

Müşteri, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca WEB Aksiyon tarafından belirlenen her hangi bir WEB Aksiyon kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve WEB Aksiyon'nun bu tip bir ihlali müşterilere yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri WEB Aksiyon'ya on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, WEB Aksiyon müşterisi ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında müşteriye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol müşterilere bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, müşterimin alan adlarının iptali ve WEB Aksiyon tarafından müşterilere sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle müşterilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.


HİZMETLERİN KISITLANMASI;
REDDETME HAKKI


Müşteri, WEB Aksiyon tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:

• İstenmeyen e-posta iletimi (spam) ve

• WEB Aksiyon tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)

Eğer, müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) WEB Aksiyon Serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da WEB Aksiyon üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, WEB Aksiyon'nun DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri, WEB Aksiyon'nın sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya eposta bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, müşterinin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, WEB Aksiyon'nın bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır.

Müşteri, WEB Aksiyon'nın, takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, WEB Aksiyon, kendi takdiri ile ve müşteriye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, WEB Aksiyon alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:

• üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler

• 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar

• nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler

• haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler

• üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler

• küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.

Her ne kadar Müşteri WEB Aksiyon'nın bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak WEB Aksiyon'ya yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de WEB Aksiyon'nın bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapılmaz.

BÜTÜN KAYITLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

   Müşteri, Üst Sınıf alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, bir alan kaydı satın aldıktan sonra her bir Kayıt için, sözleşmelerle, kural ve politikalarla bağlı olduğunu kabul etmektedir.


google